Afla cum se obtine ordinul de protectie pentru violenta in familie

Autor: Charmy

Afla cum se obtine ordinul de protectie pentru violenta in familie, CharmyCe este ordinul de protectie?

Ordinul de protectie este o hotarare judecatoreasca emisa in procedura de urgenta prin care sunt luate masuri imediate si necesare in scopul de a proteja integritatea fizica si psihica a victimei violentei in familie.

Ce masuri de protectie se pot lua printr-un ordin de protectie?

Potrivit art. 23 alin. 1 din Legea nr. 217/2003, cu modificarile ulterioare, persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, in scopul inlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie, prin care sa se dispuna, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre urmatoarele masuri – obligatii sau interdictii:

a) evacuarea temporara a agresorului din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;

b) reintegrarea victimei si, dupa caz, a copiilor, in locuinta familiei;

c) limitarea dreptului de folosinta al agresorului numai asupra unei parti a locuintei comune atunci cand aceasta poate fi astfel partajata incat agresorul sa nu vina in contact cu victima;

 1. d) obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, fata de copiii acesteia sau fata de alte rude ale acesteia ori fata de resedinta, locul de munca sau unitatea de invatamant a persoanei protejate;
 2. e) interdictia pentru agresor de a se deplasa in anumite localitati sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeaza ori le viziteaza periodic;
 3. f) interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;
 4. g) obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute;
 5. h) incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora.

Pe langa oricare dintre masurile dispuse (mai sus aratate), instanta poate dispune si obligarea agresorului de a urma consiliere psihologica, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor masuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de ingrijire, in special in scopul dezintoxicarii.

Prin aceeasi hotarare, instanta poate dispune si suportarea de catre agresor a chiriei si/sau a intretinerii pentru locuinta temporara unde victima, copiii minori sau alti membri de familie locuiesc ori urmeaza sa locuiasca din cauza imposibilitatii de a ramane in locuinta familiala.

Durata masurilor dispuse prin ordinul de protectie se stabileste de catre judecator, fara a putea depasi sase luni de la data emiterii ordinului.

Retinem ca, daca hotararea nu cuprinde nicio mentiune privind durata masurilor dispuse, acestea vor produce efecte pentru o perioada de sase luni de la data emiterii ordinului.

La expirarea duratei masurilor de protectie, persoana protejata poate solicita un nou ordin de protectie, daca exista indicii ca, in lipsa masurilor de protectie, viata, integritatea fizica sau psihica ori libertatea i-ar fi puse in pericol.

Cum se procedeaza pentru obtinerea unui ordin de protectie?

Victima (personal) sau un reprezentant legal al acesteia poate formula si depune la instanta competenta cererea pentru emiterea ordinului de protectie.

Retinem ca, potrivit art. 25 alin. 3 din Legea nr. 217/2003, cu modificarile ulterioare, cererea poate sa  fe introdusa in numele victimei si de:

 1. a) procuror;
 2. b) reprezentantul autoritatii sau structurii competente, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, cu atributii in materia protectiei victimelor violentei in familie;
 3. c) reprezentantul oricaruia dintre furnizorii de servicii sociale in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, acreditati conform legii, cu acordul victimei.

In cazurile prevazute la art. 25 alin. 3 din Legea nr. 217/2003, cu modificarile ulterioare, victima poate renunta, potrivit prevederilor Codului de procedura civila, la judecarea cererii privind ordinul de protectie.

Cererea privind emiterea ordinului de protectie se intocmeste potrivit formularului de cerere prevazut in anexa la Legea nr. 217/2003, cu modificarile ulterioare, cererea respectiva fiind scutita de taxa judiciara de timbru.

In ceea ce priveste instanta competenta, cererea pentru emiterea ordinului de protectie este de competenta judecatoriei de pe raza teritoriala in care isi are domiciliul sau resedinta victima.

Care este procedura de judecata in cazul emiterii unui ordin de protectie?

Cererea pentru emiterea ordinului de protectie se judeca de urgenta, in camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie.

Instanta are obligativitatea citarii partilor, iar aceasta se face potrivit regulilor privind citarea in cauze urgente.

Cele mai citite articole

Retinem ca, la cerere, persoanei care solicita ordinul de protectie i se poate acorda asistenta sau reprezentare prin avocat. In schimb, asistenta juridica a persoanei impotriva careia se solicita ordinul de protectie este obligatorie.

Legiuitorul permite ca, in caz de urgenta deosebita, instanta sa emita ordinul de protectie chiar in aceeasi zi, pronuntandu-se pe baza cererii si a actelor depuse, fara concluziile partilor.

Procurorul are obligatia de a informa persoana care solicita ordinul de protectie asupra prevederilor legale privind protectia victimelor infractiunii.

Asa cum deja am aratat in randurile anterioare, judecata se face de urgenta si cu precadere si nu sunt admisibile probe a caror administrare necesita timp indelungat.

Daca odata cu solutionarea cererii instanta constata existenta uneia dintre situatiile care necesita instituirea unei masuri de protectie speciala a copilului, va sesiza de indata autoritatea publica locala cu atributii privind protectia copilului.

In ceea ce priveste pronuntarea (hotararea ce se pronunta in cauza respectiva), retinem ca aceasta se poate amana cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordinului de protectie se face in cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Potrivit legii, ordinul de protectie este executoriu, iar la cererea victimei sau din oficiu, atunci cand imprejurarile cauzei impun astfel, instanta va putea hotari ca executarea sa se faca fara somatie sau fara trecerea vreunui termen.

Hotararea prin care s-a dispus ordinul de protectie poate fi atacata cu o cale de atac?

Hotararea prin care se dispune ordinul de protectie este supusa numai recursului, in termen de trei zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea partilor, si de la comunicare, daca s-a dat fara citarea lor.

Instanta de recurs poate suspenda executarea pana la judecarea recursului, dar numai cu plata unei cautiuni, al carei cuantum se va stabili de catre aceasta.

In ceea ce priveste judecarea recursului, acesta se judeca cu citarea partilor, iar participarea procurorului este obligatorie.

Cum se pune in executare ordinul de protectie?

Ordinul de protectie se comunica de indata structurilor Politiei Romane in a caror raza teritoriala se afla locuinta victimei si a agresorului.

Ordinul de protectie prin care se dispune oricare dintre masurile prevazute la art. 23 alin. 1 din Legea nr. 217/2003, cu modificarile ulterioare, se pune in executare de indata, de catre sau, dupa caz, sub supravegherea politiei.

Pentru punerea in executare a ordinului de protectie, politistul poate intra in locuinta familiei si in orice anexa a acesteia, cu consimtamantul persoanei protejate sau, in lipsa, cu cel al altui membru al familiei.

Retinem ca organele de politie au indatorirea sa supravegheze modul in care se respecta hotararea si sa sesizeze organul de urmarire penala in caz de sustragere de la executare.

Ce risca persoana impotriva careia s-a solicitat ordinul de protectie daca nu respecta hotararea judecatoreasca?

Incalcarea oricareia dintre masurile prevazute la art. 23 alin. 1 din Legea nr. 217/2003, cu modificarile ulterioare, si dispuse prin ordinul de protectie constituie infractiunea de nerespectare a hotararii judecatoresti si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an. Legiuitorul arata ca impacarea inlatura raspunderea penala.

Poate fi solicitata revocarea ordinului sau inlocuirea masurii dispuse?

Persoana impotriva careia s-a dispus o masura prin ordinul de protectie pe durata maxima poate solicita revocarea ordinului sau inlocuirea masurii dispuse.

Retinem ca revocarea se poate dispune daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

 1. a) agresorul a respectat interdictiile sau obligatiile impuse;
 2. b) agresorul a urmat consiliere psihologica, psihoterapie, tratament de dezintoxicare ori orice alta forma de consiliere sau terapie care a fost stabilita in sarcina sa ori care i-a fost recomandata sau a respectat masurile de siguranta, daca asemenea masuri s-au luat, potrivit legii;
 3. c) daca exista indicii temeinice ca agresorul nu mai prezinta un real pericol pentru victima violentei sau pentru familia acesteia.

In ceea ce priveste solutionarea cererii de revocare, aceasta are loc cu citarea partilor si a unitatii de politie care a pus in executare ordinul de protectie a carui revocare se solicita, iar  participarea procurorului este obligatorie.

Cele mai citite articole

Articole relevante