Cum se calculează factura de energie electrică?

Autor: Charmy
Cum se calculează factura de energie electrică?, Charmy

Atunci când vorbim despre calculul facturii de energie electrică, furnizorii oferă consumatorilor diverse instrumente de calcul, astfel încât aceștia să poată estima viitoarele costuri.

Ce se regăsește pe factură?

Pe factura de energie electrică este specificată cantitatea de energie activă consumată efectiv de clientul casnic,  prețul aferent si sunt detaliate alte costuri. Valoarea facturii se stabilește pe baza valorilor măsurate sau estimate potrivit reglementărilor în vigoare și pe baza tarifului negociat și prevăzut în contractul cu furnizorul.

Cum se calculează factura?

Dintre toate celelalte facturi de utilități, factura de energie electrică prezintă cel mai complex mod de calcul deoarece are incluse mai multe componente de care se ține cont în formarea costului final. Trebuie specificat faptul că doar o treime din costul total al facturii este reprezentat de valoarea reală a energiei active iar restul este reprezentat de tarife suplimentare.

Calculul facturii de energie electrică are la bază următoarea formulă:

Cele mai citite articole

                                    Preț final = Preț energie electrică activă + tarife

Ce tarife sunt adăugate?

Energia electrică activă este de fapt consumul efectiv de energie electrică și se măsoară în KWh. Este indicat ca înainte de a alege furnizorul de energie, să se facă o analiză asupra prețurilor per kW  pe care le oferă toți furnizorii din acest sector. Pe lângă energia electrică activă deja inclusă în calculatorul de consum, sunt adăugate tarifele următoare:

  •  Tariful de extracție din rețea – valoarea acestuia poate să difere în funcție de regiunea geografică în care se află locul de consum și se transmite către cel care transportă energia electrică;
  • Tariful de distribuție – care include tariful pentru distribuție atât pe înaltă tensiune, cât și pe joasă tensiune;
  • Tariful pentru serviciu de sistem – stabilit de către  Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE);
  •  Contribuția clientului pentru cogenerare de mare eficiență – este oferită producătorilor de energie electrică sub formă de subvenție și este finanțat de către consumatori;
  • Certificate verzi – reprezentate de taxele care vin în sprijinul producătorilor de energie verde și se facturează separat față de prețul stabilit pentru energia electrică menționându-se temeiul legal;
  • Acciza – calculată în baza Codului Fiscal la care este adăugat TVA-ul pe acciză și este destinată bugetului de stat.

Un aspect important de menționat este faptul că nivelul acestor tarife este reglementat de stat, prin urmare tarifele pot crește sau se pot diminua în funcție de diverși factori. Un furnizor de energie electrică încasează aceste tarife, dar în baza legislației în vigoare le trimite către instituțiile juridice responsabile. Din acest motiv, se recomandă utilizarea unui calculator pentru energie electrică pentru:

–        a face comparații între furnizori;

–        a alege serviciile potrivite nevoilor consumatorilor.

Cele mai citite articole

Articole relevante