Soluții informatice moderne, pentru reușita în afaceri

Autor: Charmy

Soluții informatice moderne, pentru reușita în afaceri, Charmy

Sistemele ERP sunt din ce în ce mai folosite în țara noastră. Multe întreprinderi implementează asemenea Smart Business Solutions în speranța că astfel își vor îmbunătăți calitatea managementului administrativ, dar și al altor procese interne inerente în activitatea economică pe care o desfășoară.

Sistemele ERP sunt potrivite pentru orice agent economic?

Deoarece există ERP-uri mai simple și altele mai stufoase, în principiu răspunsul este afirmativ.

Totuși, este necesar de multe ori ca să se ia în considerare și faptul că apelarea la niște ansambluri prea complexe de aplicații informatice destinate agenților economici autohtoni implică nu doar investiții financiare uneori substanțiale, dar și alocarea unui volum de timp însemnat pentru implementare și, nu în ultimul rând, resurse de muncă orientate strict spre acest scop.

Sistemul ERP (Enterprise Resource Planning System) este un sistem integrat de management pentru informații corporative ce se potrivește foarte bine companiilor de dimensiuni medii și mari. Complexul de aplicații permite să fie gestionate în mod eficient finanțele, logistica, precum și alte sectoare interne ale agentului economic în cauză.

Pentru companiile cu o activitate extinsă, cu un număr mare de angajați, asemenea soluțiile ERP sunt ideale, chiar dacă implementarea presupune un proces destul de lung și complicat, care se referă inclusiv la formarea personalului.

În schimb, un agent economic (de exemplu un IMM) aflat la început de drum sau cu un număr relativ mic de angajați, care are o producție restrânsă, puțini furnizori și puțini clienți, trebuie să se gândească bine dacă i se potrivește o soluție ERP. În cazul în care răspunsul este afirmativ, poate ca să înceapă cu un număr mic de aplicații informative conexate, iar ulterior, după ce se mai dezvoltă, poate să adauge și alte elemente la sistemul inițial care îi pot ușura activitatea de natură administrativă (și nu numai).

Soluțiile informatizate pentru derularea afacerilor, tot mai evoluate acum

Dacă la momentul inventării, ERP-urile s-au concentrat în principal pe activitățile administrative și logistice ale unei entități economice cu precădere productive, astăzi se adresează inclusiv prestatorilor de servicii.

Sistemele ERP actuale sunt utilizate așadar pentru diferite domenii și funcții, printre care managementul relațiilor cu clienții, lanțul de aprovizionare și domeniul resurselor umane.

În acest mod, un astfel de ansamblu de soluții informatice permite controlul și gestionarea tuturor proceselor de afaceri într-o manieră organică, fără sincope în transmiterea informațiilor în cadrul diverselor compartimente, dar și între acestea.

Se reduc și se optimizează astfel costurile, deoarece un astfel de software integrat, complex, permite să se evite erorile umane (inerente în trecut!), o gestionarea mai bună a activității fiecărui compartiment de lucru, dar și o creșterea a calității modului de coordonare a tuturor proceselor din interiorul agentului economic.

Cu ajutorul unor tehnologii informatice de ultimă oră de tip cloud și datorită faptului că un sistem ERP este format din mai multe module ce pot să fie permanent actualizate, completate sau înlocuite cu alte aplicații necesare pe parcursul derulării activității, implementarea acestor soluții sunt foarte bune pentru companiile, mari și mijlocii pentru că le eficientizează activitatea și le permite ca să obțină profituri suplimentare.

Ca parte esențială a ERP, controlul calității este integrat cu ciclul pasiv, logistică și depozit și are un impact deosebit atât în ceea ce privește producția în sine, cât și a utilizării optime a resurselor interne ale companiei.

Smart Business Solutions pentru IMM-uri, varianta câștigătoare!

O gestionare automată cu ajutorul unei aplicații, conectate cu altele în cadrului unei Smart Business Solutions, a depozitării și a manipulării bunurilor, reduce inclusiv cantitatea de deșeuri generate și contribuie la reducerea timpului de comercializare. Acest lucru are efecte pozitive satisfacției clienților, deoarece se pot respecta cu strictețe termenele de livrare.

Toate procesele de lucru pot ca să fie revizuite, se reducere numărul de operațiuni necesare pentru diferite sarcini, prin intermediul unei standardizări precise a etapelor și prin măsurarea duratei activității.

În acest sens, dacă ar fi să dăm exemplu de un ansamblu de aplicații foarte apreciate de către clienții mici, care poate fi folosite de agenți economici de diferite mărimi, am putea aminti de Microsoft 365. Ea este o soluție informatică completă, inteligentă, pentru IMM-uri ce include Office 365, Windows 10 si Enterprise Mobility + Security. Pentru informați suplimentare puteți accesa site-ul smart-businesssolutions.ro.

Cele mai citite articole

Articole relevante