Ce obligație au generatorii de uleiuri uzate?

Autor: Charmy
Ce obligație au generatorii de uleiuri uzate?, Charmy

Din moment ce caracteristicile lor facilitează poluarea ecosistemelor naturale sau antropice, uleiurile uzate sunt incluse în categoria deșeurilor periculoase. Gestionate necorespunzător, aceste deșeuri influențează negativ bunăstarea mediului și a oamenilor.

Autoritățile și organizații non-guvernamentale atrag atenția asupra nevoii de valorificare sau eliminare uleiuri uzate astfel încât să se îndeplinească obiectivele de mediu (o planetă mai curată, alinierea persoanelor juridice la prevederile legale de protecție a mediului, o societate mai sănătoasă, etc). Prin urmare, operatorii economici care prin activitatea lor generează uleiuri uzate sunt obligați prin lege să implementeze o serie de măsuri pentru a combate efectele negative ale poluării.

Ce unități economice pot genera uleiuri uzate?

Cele mai citite articole

Uleiurile uzate pot fi generate de operatori economici care desfășoară activități în:

 • Industria auto (service-uri, spălătorii, producție de automobile);
 • Industria prelucrării metalelor;
 • Agricultură;
 • Transporturi;
 • Industria chimică;
 • Producție de baterii și acumulatori;
 • Producția de energie, etc.

Care este rolul unui management corespunzător pentru uleiurile uzate?

Gestionarea uleiurilor uzate apare ca urmare a nevoii de protecție a mediului și sănătății umane pentru asigurarea economiei și vieții sustenabile. În această direcție, managementul uleiurilor uzate generate de persoanele juridice are în vedere:

 • Prevenirea riscului de contaminare a mediului înconjurător;
 • Diminuarea riscurilor de boli asociate poluării;
 • Conservarea resurselor naturale;
 • Detensionarea solului;
 • Obținerea de alimente sănătoase;
 • Diminuarea costurilor de producție;
 • Prevenirea riscului de întrerupere a fluxurilor tehnologice;
 • Conservarea energiei.

Ce au persoanele juridice de făcut pentru gestionarea eficientă a uleiurilor uzate?

Ținând cont de prevederile legale ale Ordonanței de Urgență nr. 92/2021, companiile generatoare de uleiuri uzate au obligația de a colecta separat și de a preda aceste deșeuri către operatorii economici autorizați în furnizarea de servicii integrate de protecție a mediului. Totodată, ele trebuie să asigure:

 • Notificarea publicului cu privire la importanța gestionării adecvate a uleiurilor uzate, cu ajutorul unor indicatoare ce sugerează predarea acestor deșeuri către operatorii specializați;
 • Raportarea până la data de 30 aprilie a anului current a situației privind uleiurile uzate generate.

Cele mai citite articole

Articole relevante