1 Decembrie Romania party Paradisul Verde banner

Evidența deșeurilor – Un instrument cheie în planul de gestionare al deșeurilor

Autor: Charmy
Evidența deșeurilor – Un instrument cheie în planul de gestionare al deșeurilor, Charmy

În prezent, orice societate economică care generează sau deține deșeuri are obligația potrivit legii, să realizeze o evidență clară a deșeurilor, în funcție de cantitatea și tipul acestora.

În funcție de specificul fiecărei organizații și de natura deșeurilor rezultate, antreprenorii au de respectat o serie de măsuri care privesc gestionarea eficientă și sustenabilă a acestora, în vederea prevenirii și minimizării impactului generat asupra mediului.  Printre acestea se numără și evidența deșeurilor, aceasta reprezentând un instrument cheie în planul general de gestionare deșeuri..

De ce este necesară întocmirea și menținerea evidenței deșeurilor pentru companiile generatoare?

Pentru orice generator de deșeuri, crearea unui plan sustenabil privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitate este una dintre prioritățile pe linia de mediu. În acest context, evidența gestiunii deșeurilor are un rol extrem de important în demersul de a atinge obiectivele de gestionare sigură și eficientă a acestora.

Prin intermediul unei evidențe realizate explicit, întreprinderile pot obține o imagine de ansamblu privind situația deșeurilor generate, putând astfel:

  • să evalueze impactul pe care îl generează mediului;
  • să aplice măsurile cele mai sigure și durabile pentru îmbunătățirea managementului deșeurilor.

Cele mai citite articole

În unele situații, din cauza complexității activităților desfășurate, a naturii deșeurilor, precum și a reglementărilor legislative tot mai complexe, agenții economici pot întâmpina probleme în realizarea și păstrarea acestei evidențe.

Pe fondul neînțelegerii legislației de mediu, agenții economici nu aplică corespunzător măsurile pe linia de deșeuri. În cele mai multe situații, operatorii economici stabilesc eronat codul deșeurilor pe care le generează din activitate sau nu acordă o atenție maximă reglementărilor legate de gestionarea deșeurilor periculoase. 

Evidenta gestiunii deseurilor – o măsură obligatorie ce trebuie realizată de toate companiile care generează deșeuri! 

Prin evidenta gestiunii deseurilor, societățile economice garantează un control al impactului generat din activitate. În măsura în care sunt înregistrate eronat informații sau se folosesc greșit codurile deșeurilor, obiectivele privind gestionarea corectă și sustenabilă a deșeurilor nu mai pot fi atinse. În plus, din punct de vedere legal, societățile se vor confrunta cu sancțiuni, dacă sunt identificate neconformități.

Pentru a evita această problemă, companiile generatoare de deșeuri pot apela la serviciile firmelor specializate în protecția mediului. Un partener pentru acești agenți economici este EnviroCons, care oferă multiple servicii și soluții de mediu, adaptate activității pe care aceștia o desfășoară.

Având suportul specialiștilor, managementul pe linie de mediu va putea fi îmbunătățit astfel încât deșeurile rezultate să fie gestionate mult mai eficient, în concordanță cu prevederile legale în vigoare.

Cele mai citite articole

Articole relevante

                          

1 Decembrie Romania party Paradisul Verde banner